söndag, september 10, 2006

Guillou slaktar bloggrörelsen


I dagens SVD slaktar Jan Guillou hela bloggrörelsen och menar gällande bloggarna att "de saknar betydelse, så vitt jag kan förstå". Vidare säger han att "De är en sorts insändare...Jag är på jakt efter det som formar samhällsdebatten, som har betydelse och kan ge återverkningar". Man måste ändå beundra gubben för hur reaktionär man kan vara som en av de ledande mediepersonligheterna 2006.
frontpage hit counter